Publicerade artiklar, post 21
Sökväg till denna sida: / artikelregister__21
Pusha denna artikel
Skriv ut

Uppgradering av mail

[Publicerad: 2002-12-28]

Vi uppgraderar vårt mailsystem. Anledningen till uppgraderingen är dels att förbättra den befintliga SajtMailen men också att installera ett Antivirus system. Ni kunder kan beställa Antivirus skyddet som en extra tjänst. Alla inkommande och utgående e-mail kommer att scannas vilket betyder att det helt eliminerar risken att ni får in virus i era datorer via vårt mailsystem. Ni kommer i fortsättningen också att kunna ansluta via SSL.

Skriv in ditt telefonnummer eller
e-post adress så tar vi kontakt
med dig så snart vi hinner!

Tel:
E-post:
Namn: 
Sajtus AB
Kupolen 63
781 70 Borlänge
Dalarna - Sweden
Tele: 0243-793959
Web: www.sajtus.se
E-post: info@sajtus.se
Org.nr: 556563-5181
Hitta oss på facebook
SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtTool v9.net