SajtTool produktblad HTML

Publiceringsverktyg SajtTool

Innehållshantering för hemsidor

I takt med det ökade användandet av Internet som kommunikationsmedel för kunder, partners och personal ställs allt högre krav på CMS system för innehållshantering av webbsidor.

SajtTool är ett publiceringsverktyg (CMS, WCM) som gör det möjligt att snabbt och enkelt publicera information på er hemsida, detta utan att redaktören behöver kunskap inom programmering. Arbetet i SajtTool kan jämföras med arbete i ordbehandlingsprogram såsom MS Word eller motsvarande.

Fokus på innehåll istället för teknik

Med SajtTool som bas flyttas fokus från teknik och programmering till hantering av den information som företaget publicerar. Ansvaret för hemsidans innehåll kan på så sätt flyttas längre ut i organisationen. Detta innebär att informationen kan uppdateras mer frekvent och hålla en högre kvalitet.


Publiceringsverktyget är ett tidsbesparande system tack vare sina enkla redigeringsmöjligheter, vilket gör att medarbetarna får tid över till andra arbetsuppgifter.

Mjukvara

I de datorer där uppdatering av webbsajten sker, behövs ingen installation av mjukvara. Det som krävs för att kunna arbeta i SajtTool är tillgång till Internet och en webbläsare..

Beskrivning av huvudfunktioner i SajtTool

Administration

All administration är webbaserad vilket innebär att ingen annan programvara än en webbläsare behövs. I SajtTool sköter administratörer en eller flera hemsidor som är kopplade till systemet. Möjligheter att skapa nya sidor, uppdatera innehåll, ladda upp och redigera bilder och filer, publicera filmer, blogga mm finns.

Användarhantering

Användare skapas och tilldelas olika rättigheter i systemet för att få möjlighet att skapa nya sidor, uppdatera befintliga sidor, ges tillgång till Intranät eller tillträde till enstaka funktioner på hemsidan.

Enkel innehållshantering

Redaktören kan direkt i sin webbläsare komma åt alla funktioner denne har rätt att hantera. Många av de funktioner som finns i MS Word finns också inbyggda i SajtTool. För att förenkla hanteringen för redaktörer fungerar dessutom de flesta funktionerna med samma snabbkommandon som i MS Word.

 • Klipp ut, Kopiera, klistra in
 • Ångra, Gör om
 • Infoga tabeller
 • Textjusteringar
 • Punkt-, sifferlistor
 • Länkningar (internt, externt, egna fönster)
 • Infoga bilder och flash filmer
 • Infoga röstningsfunktioner
 • Infoga formulär


Sida i redigeringsläge

Enkel sidhantering

Redaktörer som har tillräcklig behörighet kan enkelt tillföra hemsidan nya sidor, redigera befintliga samt ange publiceringsdatum och giltighetstid för hur länge sidan ska vara synlig. Antalet sidor som SajtTool hanterar är obegränsat.

När en redaktör skapar en ny sida, placerar denne in sidan på önskad plats i webbsajtens sidstruktur anger namn samt väljer vilken sidmall som ska användas. För att publicera, tryck på ”Skapa”.

Den nya sidan skapas som osynlig för Internetbesökaren vilket ger redaktören tid att fylla sidan med texter, bilder och övrig information som önskas. Sidan kan publiceras direkt, eller genom att tilldelas ett publiceringsdatum och giltighetstid.

Radering av gamla sidor sker genom att redaktören markerar önskad sida i sidstrukturen och klickar på radera knappen.

Varnings rutor visas vid kritiska uppgifter så att inget görs omedvetet.

Behörighetssystem

I SajtTool finns möjlighet för yttersta ansvarig (system administratören) för hemsidan att tilldela redaktörer rättigheter att skapa, redigera eller läsa sidors innehåll. Det är också möjligt att dela ut rättigheter baserat på sididentitet. Behörigheter delas ut i fyra nivåer. I och med behörighetssystemet är det möjligt att personifiera innehållet på webbsajten.

Exempel.
När en redaktör loggar in för att arbeta med en hemsida visas endast administrations menyer med den funktionalitet som tilldelats. Redaktörer med låg behörighet ser då inte hela menyn som visas i bild nedan.


Den administrations meny som visas för en system administratör i inloggat läge.

På hemsidor som exempelvis Intranät och partnernät som kräver inloggning kan det vara bra med personifierat innehåll. Behörighetskontroll utförs alltid på efterfrågade sidor innan dessa visas, detta säkerställer att ingen obehörig kan få tillgång till information personen inte har rätt till att se.

Flerspråksstöd

SajtTool medger att yttersta ansvarig (system administratören) och redaktörer arbetar, i ett för dem, bekant språk. Gränssnittets språk som används för inloggade administratörer och redaktörer finns idag på svenska, engelska, norska, finska och holländska. Vid behov kan ytterliggare språk enkelt läggas till.

Navigation

Innehållet är dynamiskt uppbyggt, vilket innebär att sidorna skapas i samma ögonblick som någon vill se dem. Detta gäller även sidornas trädstruktur, menyn skapas dynamiskt i samma ögonblick som de behövs, utifrån innehållet i databasen. Trädstrukturen bygger upp hemsidans navigation och gör den flexibel samt administrerbar även för icketeknisk personal (redaktör). Alla sidor på hemsidan får den på förhand bestämda grafiska formen.

Drift och teknik

SajtTool är utvecklat helt och hållet på standard produkter från Microsoft. Systemdesignen säkerställer att framtida funktioner enkelt kan implementeras i då befintlig lösning. Detta innebär att det blir enkelt att utöka systemet med ”kundspecifika” funktioner till rimliga kostnader. Tack vare detta är SajtTool ett verktyg som blir en långsiktig och kostnadseffektiv lösning.

SajtTool är ett system som är databas baserat, en skiktad lösning.

Presentations skiktet i flerskiktsarkitekturen är gränssnittet som innehållsansvarig använder vid publicering och underhåll av information på webbsajten. Till skiktets logik räknas även gränssnittet som nätsurfare kommunicerar genom. Logiken i detta skikt är till liten del återanvändbar.

I enkla webbsystem som inte byggs upp på en plattform som SajtTool, utvecklas all logik i detta skikt. Vilket gör att varje nytt innehåll på webbsidan (t ex nya sidor, nya länkar, ny text) måste programmeras in i systemet som HTML-kod och sedan skickas till webbservern med något ftp-program, vilket är en krånglig och tidsödande process.

Logik skiktet hanterar bl.a. datasäkerhet samt användar- behörighetskontroll. Skiktet kan sägas vara systemets hjärna som styr och kontrollerar att allt uppför sig enligt systemanvändarnas önskemål. All logik är återanvändbar när nytt innehåll läggs till sajten (t ex nya sidor, nya länkar, ny text, nya hemsidor).

I lagrings skiktet, skikt tre ordnas sparas all information, i form av datalagringslogik hörande till en databas.

Mer information

Önskas teknisk specifikation kan det beställas på info@sajtus.se.

Vi besöker Er gärna för en demonstration och information kring SajtTool. Kontakta oss för att boka en tid.

Sajtus AB • Kupolen 63 • 781 70 BORLÄNGE • tfn: 0243-79 39 59
CMS – Content Management System
WCM – Webb Content Managementsystem
Internet Explorer är en gratis programvara från Microsoft.

SajtTool är uppdelat i en Administrationsdel och en Redigeringsdel.


  
Sidhantering i SajtTool
Behörighetssystem i fyra nivåer.

 1. Reader
 2. Writer
 3. Builder
 4. AdministratorGränssnittets språk kan anpassas för varje enskild redaktör.


Skriv in ditt telefonnummer eller
e-post adress så tar vi kontakt
med dig så snart vi hinner!

Tel:
E-post:
Namn: 
Sajtus AB
Kupolen 63
781 70 Borlänge
Dalarna - Sweden
Tele: 0243-793959
Web: www.sajtus.se
E-post: info@sajtus.se
Org.nr: 556563-5181
Hitta oss på facebook
SajtKarta
Publiceringsverktyg, CMS © SajtTool v9.net